PMK is A noBAD Friend

Cách chuyển giao diện Facebook sang Timeline nhanh gọn

Kìch hoạt giao diện TimeLine

Timeline là một giao diện hoàn toàn mới của Facebook, nó sẽ hiển thị các nội dung trên Facebook của bạn theo dạng cây thời gian (timeline) khá thông minh và trực quan. Một số bạn hỏi mình về cách chuyển đổi từ giao diện thường lên giao diện Timeline mà mình chưa có thời gian hôm nay mình làm một tut hướng dẫn từ giao diện thường lên Timeline.

Hiện nay việc nâng cấp lên giao diện Timeline đã đơn giản hơn nhiều so với trước đi vì giao diện chỉ dành cho developer.

Vì được thiết kế theo dạng thống kê nên người dùng Facebook có nguy cơ sẽ để lộ những thông tin/hình ảnh nhạy cảm trong quá khứ khi chuyển từ giao diện truyền thống sang Timeline. Hiểu được vấn đề này, Facebook đã cung cấp một số công cụ kiểm soát, ví dụ như tùy chọn thời gian 7 ngày đầu tiên để người dùng kiểm tra lại tất cả những gì đang có trên Timeline trước khi phổ biến cho tất cả bạn bè. Nút “View As” tiếp tục được sử dụng như là một bước kiểm tra chủ động, giúp người dùng duyệt nội dung cho phép hiện ra đối với những nhóm đối tượng khác nhau. Bên cạnh đó, người dùng có toàn quyền dấu đi những nội dung nhạy cảm, đơn giản chỉ việc nhấp vào tùy chọn “Hide from Timeline”. Để chuyển sang giao diện mới, các bạn chỉ cần mở trang Facebook của mình, rồi vào www.facebook.com/about/timeline và chọn “Get it now” hoặc nút “Kích hoạt Nhật Kí” (nếu dùng Tiếng Việt). Facebook sẽ hướng dẫn cụ thể những điều cần biết và làm trước khi chính thức kích hoạt Timeline.

Kích hoạt giao diện TimeLine cho facebook

Kích hoạt giao diện TimeLine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s