PMK is A noBAD Friend

Tạo Bokeh hình lục giác với Photoshop

Trong hướng dẫn này tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo một hiệu ứng bokeh kỹ thuật số với hình lục giác. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ brush, mô hình, phương thức pha trộn và các bộ lọc cơ bản để đạt được hiệu ứng này.

 

Bước 1

Mở Photoshop và tạo một file mới, tôi đang sử dụng 2560×1440 px để tôi có thể sử dụng nó làm hình nền. Điền các lớp nền với một bóng tối màu xám (# 181818).

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Bước 2

Thêm một lớp và điền nó với một gradient bằng cách sử dụng màu vàng, đỏ và màu xanh cho các màu sắc. Với góc 30 º. Sau khi thay đổi chế độ hòa trộn là Overlay.

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Bước 3

Thêm một layer mới và vào Filter> Render> Clouds. Hãy chắc chắn rằng bạn có màu đen và màu trắng cho màu background và foreground. Sau đó vào Filter> Blur> Gaussian Blur . Sử dụng giá trị từ 70 đến 100 , sau đó thay đổi trộn chế độ hòa trộn là Color Dodge.

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Bước 4

Bây giờ hãy tạo một hình lục giác để sử dụng bằng công cụ brush. Chọn công cụ Polygon (U) và tạo ra một hình lục giác với màu đen. Sau đó vào Layer> Layer Styles> Strokes>. Với thông số Size : 7px Position : Inside . Sau đó đi đến Blending Options: Custom và thay đổi Fill Opacity đến 50%.

Để tạo ra các brush chỉ cần chọn các hình lục giác bằng cách giữ Command (mac) / Control (pc) và nhấp chọn các lớp, sau đó vào Edit> Define Brush. Đặt tên cho Brush

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Bước 5

Tới Windown> Brushes. Chọn Shape Dynamics và sử dụng 40% cho các Jitter. Giữ các giá trị khác nhau. Sau đó, chọn Scattering, chọn Both Axes với Scatter giá trị 700%. Cuối cùng chọn Transfer . Sử dụng 40% cho Opacity Jitter và giữ các giá trị khác với 0%.

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Bước 6

Thêm một layer mới và group layer mới này, nó sẽ được bên trong một thư mục. Thay đổi chế độ hòa trộn của những thư mục thành Color Dodge. Với Công cụ Brush (B), chọn các hình lục giác chúng ta tạo ra trong bước trước, sau đó sử dụng các lớp màu trắng với một số hình lục giác.

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Bước 7

Vào  Filter>Blur>Gaussian Blur. Sử dụng Radius 2.0 pixels.

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Bước 8

Nhân đôi layer và sau đó vào Filter> Blur> Gaussian Blur một lần nữa, tuy nhiên lần này sử dụng Radius: 5 pixels. Thay đổi Fill Opacity đến 60%. Ngoài ra với các Công cụ Eraser (E) xóa một số khu vực có thể có được quá sáng.

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Bước 9

Chọn thư mục trong bảng Layer và vào Layer> Add Layer Mask> Reveal All. Chọn các mặt nạ lớp và đi đến Filter> Render> Clouds. Sau đó vào Filter> Blur> Gaussian Blur. Sử dụng 20 pixels cho Radius. Áp dụng clouds fliter với mặt nạ sẽ che giấu một số khu vực dựa trên các màu sắc clouds.

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Bước 10

Thêm một layer mới trên cùng và chọn Paint Bucket Tool (G), thay đổi kiểu để Pattern và chọn một stripped pattern, một trong những kiểu tôi đã sử dụng bạn có thể tải về tại đây . Sau đó xoay nó 30 º. Bạn sẽ phải nhân trong các lớp và di chuyển nó là bản sao mới để lấp đầy toàn bộ màn hình. Chọn cả hai layer và vào Layer> Merge Layers.

Thay đổi chế độ hòa trộn thành Overlay và một lần nữa lại thêm một lớp mặt nạ (layer mask) và áp dụng các bộ lọc với clouds filter blur trong lớp mặt nạ như chúng ta đã làm trong bước trước.

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Bước 11

Thêm một layer mới và sau đó nhóm layer mới vào một thư mục. Thay đổi chế độ hòa trộn {Blend Mode} của thư mục thành Color Dodge sau đó chọn công cụ Brush (B). Với một brushi tròn và rất mềm, sử dụng màu trắng và sơn một số pháo sáng.

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Bước 12

Thêm một lớp mới vẫn còn bên trong thư mục này.  Chọn công cụ Gradient (G) và sau đó bấm vào gradient để mở Gradient Editor. Thay đổi Type: Noise , Roughness đến 100% và chọn cả hai lựa chọn: Options: Restric Colors và Add Transparency. Điền các lớp sử dụng gradient, như sử dụng một Angle Gradient.

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Bước 13

Với các lớp sử dụng các Angle gradient chọn vào Filter> Blur> Gaussian Blur. Sử dụng Radius: 10pixel. Sau đó với công cụ brush, thêm một ánh sáng tại chỗ chính xác ở giữa gradient góc.

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Bước 14

Thêm một lớp trên cùng, sau đó fill vào lớp này với màu đen. Với Eraser Tool (E) và một bàn chải mềm và tròn lớn, xóa các trung tâm một vài lần cho đến khi bạn đã tạo ra một hiệu ứng họa tiết. Ý tưởng ở đây là để làm tối các góc cạnh của thiết kế.

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Bước 15

Chọn tất cả các lớp và nhân lên, sau đó, với tất cả các lớp nhân bản được lựa chọn vào Layer> Merge Layers. Điều tiếp theo cần làm lài đến Filter>Blur>Gaussian Blur. Sử dụng 15 pixels cho Radius.

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Bước 16

Nhân lớp này bị mờ, do đó bạn sẽ có 2 lớp. Đối với việc thay đổi layer đầu chế độ hòa trộn thành Overlay Opacity đến 40%.  Đối với layer thứ hai, một trong đó sẽ được trên cùng, sử dụng Screen cho chế độ hòa trộn và 30% cho Opacity.

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Kết quả:

Hexagon Bokeh Effect in Photoshop

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s