PMK is A noBAD Friend

Tăng sáng cho ảnh

Màu xanh dương và chế độ hòa trộn Screen cũng có thể giúp tăng sáng cho ảnh.

Bước 1: Mở ảnh cần tăng sáng. Nhấn Ctrl+J để nhân bản lớp Background thành lớp mới với tên là Layer 1.

Bước 2: Trên bảng Layers, bạn nhấn chọn ký hiệu Create new fill or adjustment layer , chọn Hue/Saturation để thay đổi màu cho ảnh.

Bước 3: Đánh dấu chọn Colorize, sau đó định thông số Hue = 215, Saturation = 15, Lightness = 0. Xong, nhấn OK.

Bước 4: Định chế độ hòa trộn cho lớp Hue/SaturationScreen.


Kết quả cuối cùng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s