PMK is A noBAD Friend

Kỹ thuật HDR

Hôm nay xin chia xẻ cùng các bạn một kỹ thuật chụp ảnh gọi là HDR (High Dynamic Range) xin tạm gọi Màu Sắc Cao. Phương pháp này sẽ dùng một khung cảnh nhưng nhiều hình từ hình tối đến hình sáng, tự động chọn những khoàn nào ánh sáng hoàn hảo nhất của từng hình để góp lại thành một hình đẹp nhất. (thật là khó khi phài diễn tả danh từ kỹ thuật bằng tiếng Việt cho rỏ ràng, hy vọng các bạn hiều tôi muốn nói gì)

Ảnh bình thường


Ảnh HDR


Phương pháp mà tôi đang tập sự là chỉnh máy hình chế độ “Auto Exposure Bracketing (AEB Mode)”
Nếu là máy Canon DSLR thì vào Menu > 2 > chọn [AEB] > chọn -2 0 +2
Nếu là máy Canon PowerShot thì bấm FUNC > rồi đến AEB > bấm SET > chọn -2 0 +2
Khi chọn chế độ AEB mỗi khi bấm máy, thì máy của bạn sẽ chụp 3 hình cùng một lúc (1 tấm bình thường, 1 tấm -2 và 1 tấm +2). Xem sách hướng dẫn để biết cách làm cho máy chụp hình của bạn. Có một số máy P&S không có chức năng này, một số máy DSLR cao cấp có thể chụp được 5 tấm một lúc thì nên để -2, -1, 0, +1, +2

Sau đó tôi dùng software “Photomatix” để ghép những tấm hình nàt thành hình HDR, bạn có thể download try version từ đây : http://photomatix-en.s3.amazonaws.com/PhotomatixPro325x32.exe

Ảnh AEB 0, -2, +2


Cách làm sau đây:
Chạy program PhotoMatix
1 – Bấm vào “Generate HDR image”
2 – Bấm vào “Browse”
3 – Chọn 3 tấm hình AEB
4 – Bấm OK


Kế đến khung “Generate HDR – Options” sẽ hiện ra
1 – Chọn “Align source images” và “By correct horizontal and vertical shifts”
2 – Chọn “Attempt to reduce ghost artifacts” và “Backgroud movements”
3 – Chọn “Take tone curve of color profile”
4 – Bấm OK


Lúc này nhìn tấm hình rất tệ, nhưng không sao đừng để ý tới, sau đó Bấm vào “Tone Mapping”


1 – Bấm vào “Tone Compressor”
Chỉnh sửa theo ý bạn, tôi thì thường chọn chế độ có sẵng “Default”
2 – Bấm “Process”


Sau đó
1 – Bấm File > Save As
2,3 – Save file theo format và folder nào mình muốn
4 – Bấm “Save”


Hy vọng các bạn sẽ tìm được trò chơi lý thú với phương pháp HDR này, và sẽ upload HDR photo lên đây cho bà con thưởng thức. Smile Laughing

Ảnh của Scott Kelby tại http://www.scottkelby.com/blog/?s=gapw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s