PMK is A noBAD Friend

Tạo hiệu ứng ảnh chụp tilt-shift bằng Photoshop

Kỹ xảo với ống kính trượt (tilt-shift photography) là một trong những sáng tạo độc đáo của nhiếp ảnh gia, trong đó tiêu cự được điều chỉnh để đánh lừa mắt thường, khiến cảnh vật trông như một thế giới đồ chơi thu nhỏ.

Bước 1:

Mở photoshop và bức ảnh mà bạn muốn áp dụng hiệu hứng tilt-shift ra! Trong bài tut này, tác giả chọn bức hình của thành phố London

114 Tạo hiệu ứng ảnh chụp tilt shift bằng Photoshop

Bước 2:

Bấm Q để chuyển sang Quick Mask mode sau đó chọn công cụ Gradient Tool (G) với những thiết lập như hình:

1 Tạo hiệu ứng ảnh chụp tilt shift bằng Photoshop

Tiếp theo bạn vẽ Gradient sao cho khoảng không màu nằm ngay vị trị mà bạn muốn làm rõ của bức hình như hình dưới

34 Tạo hiệu ứng ảnh chụp tilt shift bằng Photoshop

Rồi bấm Q để trở về trạng thái bình thường, sau khi bấm Q, hệ thống sẽ tự động tạo cho bạn một vùng chọn xung quanh vùng cần làm rõ

45 Tạo hiệu ứng ảnh chụp tilt shift bằng Photoshop

Bước 3:

Vào Filter>Blur>Lens Blur rồi thiết lập các thông số như hình dưới

64 Tạo hiệu ứng ảnh chụp tilt shift bằng Photoshop

Click OK khi hoàn thành và bấm CTRL + D để xóa vùng chọn! Bây giờ bức ảnh của bạn sẽ trông như thế này:

73 Tạo hiệu ứng ảnh chụp tilt shift bằng Photoshop

Bước 4:

Mở hộp thoại Curves (vào Image>Adjustments>Curves) rồi thiết lập các thông số như hình dưới:

93 Tạo hiệu ứng ảnh chụp tilt shift bằng Photoshop

Bây giờ bức ảnh của bạn đã khá hoàn thiện rồi!

74 Tạo hiệu ứng ảnh chụp tilt shift bằng Photoshop

Và đây là bước cuối cùng:

Hãy nhân đôi layer bằng cách bấm CTRL + J, sau đó chuyển ảnh về chế độ ảnh đen trắng bằng cách bấm CTRL + SHIFT + U. Vào Filter>Blur>Guassian Blur đặt giá trị Guassian Blur4 px. Thay đổi blend mode của layer thành Soft Light. Và đây là kết quả cuối cùng:

115 Tạo hiệu ứng ảnh chụp tilt shift bằng Photoshop

Sau đây là một số tác phẩm tilt-shift photography khác cũng được tạo bằng Photoshop:

Sydney, Australia

sydney Tạo hiệu ứng ảnh chụp tilt shift bằng Photoshop

Construction Site, Japan

cont Tạo hiệu ứng ảnh chụp tilt shift bằng Photoshop

Bangalore, India

blore Tạo hiệu ứng ảnh chụp tilt shift bằng Photoshop

London, England

london Tạo hiệu ứng ảnh chụp tilt shift bằng Photoshop

RichWorks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s