PMK is A noBAD Friend

DDTyping – Phần mềm gõ tiếng Việt trên BlackBerry

DDTyping là phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt không cần auto text, hãy nhanh chóng cập nhật và trải nghiệm.
DDTyping phần mềm gõ tiếng Việt không cần auto text. Là một phần mềm tiện ích cho những bạn muốn gửi tin nhắn, task, memopad, soạn văn bản Word, Excel, Power point bằng tiếng Việt nhưng không có auto text. Gõ tiếng Việt theo kiểu Telex.
DDTyping không hiển thị icon trong mục Download. Sau khi cài đặt xong bạn hãy kiểm tra Menu đã có DDTyping chưa (hình minh họa)
Nếu chưa thì bạn nên thao tác thao tác reset máy.
Ở bất cứ đâu bạn chọn Menu vào DDTyping để soạn thảo văn bản, sau đó nhấn phím Back ra. Lập tức đoạn văn bản đó sẽ tự động Paste vào ứng dụng.
Minh họa trong SMS:

Đoạn văn bản cuối cùng soan thảo bởi DDTyping sẽ được lưu lại. Di chuyển đến vị trí bạn cần truyền đạt thông tin nhấn Menu –> Paste, nội dung sẽ được hiển thị.
Minh họa, ta tiếp tục gửi “Xin chào bạn” qua email.

Lưu ý: một số ứng dụng third party ko tự động Paste mà phải  thao tác click Menu để Paste hoặc Shift + Trackball (Trackpad)

Download tại đây, link OTA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s